Hoofdofficier en minister logen

Gepubliceerd op dinsdag 1 mei 2012 08:56
fred_westerbeke2Crimesite onthult vandaag dat de rechtbank in Rotterdam recent een vernietigend vonnis heeft gewezen in een Turkse heroïnezaak, waarin het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is verklaard omdat er een verboden opsporingsmethode is gebruikt. Zowel oud-minister Ernst Hirsch Ballin als de toenmalig plaatsvervangend korpschef van het KLPD, Fred Westerbeke (foto), hebben steevast ontkend dat er een verboden criminele burgerinfiltrant is ingezet. Westerbeke is inmiddels hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Een officier van justitie blijkt op de zitting te hebben gelogen.

Door Wim van de Pol

Het grote punt is dat er sinds 2006 door de rechtbank vragen zijn gesteld over de mogelijke inzet van burgerinfiltranten, maar dat er door de verantwoordelijken bij het Openbaar Ministerie en de politie categorisch is ontkend dat deze zijn ingezet. Die vragen werden steeds prangender, ook al doordat door getuigen en publicaties in Nieuwe Revu en televisieprogramma Nova, aanwijzingen van het tegendeel werden aangedragen.

Deze telkens dringender vragen werden ook na intern onderzoek en een jaren slepende rechtszaak niet eerlijk beantwoord door politie en justitie. Kennelijk waren de belangen enorm.

Zelfs de toenmalig minister Hirsch Ballin van Justitie heeft in 2007 in de Tweede Kamer ontkend dat er sprake was van de inzet van een criminele burgerinfiltrant, terwijl toen intern allang duidelijk was dat dit wél is gebeurd.

De rechtbank concludeert nu in het vonnis dat er sprake was van ‘parallel onderzoek’ door de Turkse en Nederlandse politie, waarbij de Nederlandse liaison-officier in Ankara, willens en wetens gebruik maakte van een crimineel die zeker twee heroïne-transporten naar Nederland stuurde, en zelf buiten schot bleef.

In deze zogeheten Benoit-zaak draait het om een inbeslagname van 300 kilo heroïne uit Turkije op 4 februari 2005 in Helmond.

De liaison startte het onderzoek samen met de Turken en deelde de methoden die hij was begonnen niet direct met zijn meerderen en de betrokken officier van justitie. Maar in april van 2005 waren zowel officieren van justitie als hoge politiefunctionarissen op de hoogte.

En dat was zeker het geval in december 2007 toen het KLPD een intern onderzoek had voltooid en de minister al kamervragen had moeten beantwoorden.

fred_westerbeke1En toch zei plaatsvervangend korpschef Fred Westerbeke op 13 december 2007 over het inzetten van een criminele infiltrant:

‘In deze zaak is daar helemaal geen sprake van geweest. (…) Dit heeft helemaal niet gespeeld. (…) Door ons is op geen enkele manier gebruik gemaakt van een illegale opsporingsmethode. (…) Ik ben nog steeds de conclusie toegedaan dat er door ons op juiste wijze is gewerkt.’

Op dat moment wist Westerbeke dat hij onwaarheid sprak, ook al doordat verschillende getuigen onder ede hierover hadden verklaard. Maar het KLPD had op dat moment ook al een intern onderzoek gedaan waarbinnen de informatie naar voren moet zijn gekomen dat er verboden methoden waren gebruikt.

Op dat moment was de Turkse onderzoeksleider nog niet gehoord.

De rechtbank liet deze – later – toch nog horen en mede daaruit blijkt volgens de rechtbank zonneklaar dat een crimineel met medeweten van de KLPD-officier in Ankara twee heroïnetransporten heeft afgezonden. En dat de KLPD’er ook nog probeerde een beloning voor deze criminele ondernemer te krijgen, iets dat helemaal uit den boze is.

Wordt vervolgd, het vonnis staat hier.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

De AIVD en de Turkse infiltratiezaak

Gepubliceerd op vrijdag 4 mei 2012 12:00
heroine_aziatischDe rechtbank Rotterdam heeft in een vernietigend vonnis het Openbaar Ministerie in een heroïne-zaak niet ontvankelijk verklaard. Is dat alles? Nee, politie en OM blijven ontkennen dat ze wisten dat er iets mis was. Anders nog? Ja, op de achtergrond speelt een explosief conflict tussen politiemensen onderling, waarin een politietolk, de gewraakte politie-liaison in Ankara en zelfs de huidige Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg een rol speelden. Het kan nog een aardig brandje worden: de tolk heeft nu aangifte gedaan tegen oud-collega’s bij de politie.

Door Wim van de Pol *)

Op een herfstavond in 2004 avond liep het in Ankara uit de hand. Het kwam tot een duw- en trekpartijtje tussen de politietolk van de Nationale Recherche en de politie-liaison die, naar nu is gebleken, samen met de Turken voor het KLPD een criminele burgerinfiltrant runde. Kern van de twist was een competentiekwestie. De tolk functioneerde aan de hand van onder meer commissaris John Olierook en toenmalig officier van justitie Fred Teeven op het niveau van teamleider bij de Nationale Recherche en onderhield contacten tot op het hoogste niveau in Turkije.

En dat pikte de in Ankara – voor de contacten in Ankara gestationeerde – liaison niet.

De Turks-Nederlandse politiemedewerker is in Arnhem in dienst gekomen en draaide al sinds eind jaren tachtig mee. Maar na jaren dienst en vele in beslaggenomen kilo’s heroïne hebben mensen binnen het oude Turken-IRT (Noord- en Oost-Nederland, NON) uit Zwolle en Arnhem genoeg van de tolk.

Plotseling wilden politie-ambtenaren zich van hem en zijn doortastende werkwijze ontdoen. Dat speelde al sinds Pieter-Jaap Aalbersberg als teamleider aantrad bij IRT-NON. Aalbersberg wilde af van de tolk. Opvallend genoeg was dat juist op het moment dat de – later omstreden – zaak Baybasin was voltooid, een zaak waar de tolk een sleutelrol in speelde.

pieter-jaap_aalbersberg_pol-aaDe Dienst Internationale Netwerken (DIN) van het KLPD, waar Aalbersberg (foto links) en de door de rechtbank beschuldigde liaison in Ankara carrière hebben gemaakt, wilde in 2003 ook af van de tolk. De DIN was het aanspreekpunt voor de liaison in het gewraakte Benoit-onderzoek, waar deze de informatie van de verboden infiltrant aan doorgaf. Begin 2005 klapte de Benoit-zaak en vertelde de tolk aan, onder meer toenmalig officier van justitie Fred Teeven, dat hij uit de getapte telefoongesprekken van de criminele infiltrant in Turkije had opgemaakt dat de infiltrant in feite de mede-organisator van het heroïne-transport was, en ook infiltrant voor het KLPD.

Intussen was er al een campagne tegen de positie van de tolk op gang gekomen. Officier van justitie bij het landelijk parket Fred Teeven kreeg in zijn kantoor op Schiphol bezoek van Pieter-Jaap Aalbersberg en de Arnhemse officier van justitie Johan Klunder. Hun boodschap: de politie-tolk moet eruit.

teeven3Bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is in 2002 een reguliere integriteitsscreening naar de tolk gestart. In 2003 bleek die buiten zijn medeweten te zijn verzwaard naar het hoogste niveau A. De tolk stelt nu tegen Crimesite dat hij in oktober 2004 van het hoofd van de CIE van het korps Gelderland-Midden te horen heeft gekregen dat hij de AIVD-screening had gehaald.

Uit het Benoit-dossier blijkt dat nadien nog AIVD-ambtenaren in Ankara op bezoek zijn gegaan bij de KLPD-liaison, zo bevestigt deze zelf desgevraagd, maar ook zijn secretaresse.

In maart 2005, besluit de minister van Binnenlandse Zaken de tolk toch een verklaring van geen bezwaar te weigeren. De tolk krijgt dat op Schiphol te horen van officier van justitie Fred Teeven, die hem zegt de beslissing te betreuren en hem toevoegt: ‘neem een goeie advocaat.’

Later bevestigt de Raad van State deze uitkomst, ondanks steun voor de tolk van officier Fred Teeven, John Olierook en twee andere topfiguren van de Nationale Recherche.

fred_westerbeke2Als blijkt dat de tolk in 2006 toch nog werkt voor de politie schrijft toenmalig KLPD-hoofdcommissaris Fred Westerbeke, deze week ongunstig in het nieuws over de Turkse infiltratie-zaak, een oekaze aan alle korpsen, waarin het werken met de tolk verboden wordt. Op 1 februari 2007 neemt deze ontslag bij de politie. Er volgen nog enkele felle telefoongesprekken. Pieter-Jaap Aalbersberg, nu hoofdcommissaris in Amsterdam, doet zelfs nog aangifte tegen de tolk van bedreiging.

Maar nu de Rotterdamse rechtbank in de infiltratie-zaak expliciet zegt het verhaal van de politietolk te geloven en dat van de KLPD-liaison en Fred Westerbeke niet, komt de tolk in beweging. ‘Verschillende mensen hebben mijn leven zuur gemaakt. Onder meer de liaison heeft mij overal zwartgemaakt.’

Hij heeft nu aangifte gedaan wegens en smaad en laster tegen de ex-politie-liaison in Ankara, maar ook tegen een hoofdinspecteur in Arnhem en tegen een Amsterdamse politietolk. Hij beticht hen er onder meer van aan de AIVD valse informatie over hem te hebben verstrekt, en zegt in bepaalde gevallen daar fysieke bewijzen voor te hebben. Hij sluit niet uit dat hij ook tegen andere – hooggeplaatste – betrokkenen binnen de politie aangifte zal doen.

*) Wegens de gevaarzetting zijn de namen van zowel de infiltrant in Turkije, de ex-politie-liaison als de ex-politietolk weggelaten.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Aangifte meineed tegen politie-liaison

Gepubliceerd op zaterdag 6 februari 2016 10:20
heroine_aziatischTijdens een verhoor van een voormalige politieliaison in Turkije, voor de raadsheer-commissaris onder ede, is aangifte van meineed gedaan. Dat heeft advocaat Jos Rijser desgevraagd bevestigd aan Crimesite

Door @Wim van de Pol

Het verhoor vond plaats in de zogeheten Benoit-zaak, over een onderzoek naar heroïnesmokkel vanuit Turkije die leidde tot een inbeslagname van 300 kilo heroïne op 4 februari 2005 in Helmond. Het is een voor de overheid zeer gevoelige zaak, waarin verschillende hoge ambtenaren en een minister mogelijk onwaar hebben verklaard.

Na een slepende procedure veegde rechtbank Rotterdam in 2012 de zaak van tafel omdat de Nederlandse politieliaison in Turkije zich leek te hebben ingelaten met een criminele burgerinfiltrant, een illegale opsporingsmethode.

Betrouwbaar

Het gerechtshof oordeelde later dat de betreffende liaison toch wel te vertrouwen was en dat er geen burgerinfiltrant was ingezet. Het hof verwees de zaak terug naar de rechtbank. Deze week is de politieliaison onder ede gehoord. Op de vraag of hij een persoon – waarvan de advocaten vermoedden dat hij een criminele burgerinfiltrant was – kende antwoordde de agent eerst ‘nee’. Maar na een schorsing leek hij daarop weer terug te komen.

Advocaat Rijser:

Ik heb aangifte van meineed gedaan omdat het hof de zaak over heeft laten doen door de rechtbank omdat deze functionaris zo betrouwbaar zou zijn. Uit dit verhoor bleek nu andermaal dat dit maar zeer de vraag is, om het zacht te zeggen.

De advocaten in de zaak vermoeden dat de politieliaison de infiltrant samen met de Turkse politie runde en hem een aantal keer vrij heroïne liet doorvoeren.

Op 24 mei is er een regiezitting in de zaak. De verdachten zijn allang op vrije voeten.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Rusland wil geen $ 50 mrd betalen aan voormalige eigenaren Yukos

5 februari 2016

Rusland eist dinsdag 9 februari bij de rechtbank Den Haag vernietiging van een arbitrale beslissing dat het $ 50 mrd moet betalen aan de grootaandeelhouders van de voormalige oliemaatschappij Yukos Oil, eens het grootste olieconcern van Rusland. Dat heeft de advocaat van de Russische Federatie, Albert Jan van den Berg van advocatenkantoor Hanotiau & Van den Berg, vrijdag bekendgemaakt.

Het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag bepaalde in juli 2014 dat Rusland de voormalige eigenaren van Yukos Oil $ 50 mrd schadevergoeding betalen moeten, omdat Rusland Yukos ooit ten onrechte geconfisqueerd heeft, tegen internationale verdragen in. Het bedrijf van de rijke oligarch Michail Chodorkovski werd ingelijfd door de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft. Vanwege zijn politieke ambities had Chodorkovski het aan de stok gekregen met president Vladimir Poetin.

Siberisch strafkamp

Chodorkovski werd in 2003 door Poetin gevangengezet in een Siberisch strafkamp, maar kreeg in december 2013 gratie. Het toegewezen bedrag van $ 50 mrd — de claim was in totaal $ 114 mrd groot — is het hoogste bedrag ooit tegen een land uitgebracht.

Niet bevoegd

Volgens de Russische overheid, zo stelt Van den Berg, hebben de Haagse arbiters naar de uitkomst toe geredeneerd en ‘andere misslagen gemaakt die vernietiging van het vonnis rechtvaardigen’. Rusland is van mening dat het gerechtvaardigde naheffingen heeft opgelegd vanwege grootschalige belastingontduiking door Yukos Oil. Van den Berg stelt namens de Russische autoriteiten ook dat de arbiters niet bevoegd waren.

Energiecharter

De voormalige aandeelhouders, onder wie Chodorkovski, kaartten de kwestie in 2005 aan op basis van het energiecharter, een internationaal verdrag dat investeringen in de energiesector regelt. Maar omdat het Russische parlement dat verdrag nooit heeft geratificeerd, achten Rusland en zijn Nederlandse advocaat het Permanente Hof van Arbitrage niet bevoegd.

Bovendien stelt Rusland dat alleen buitenlandse investeerders mogen profiteren van het energieverdrag, en dus niet de Russische kring rond Chodorkovski. Ook klaagt Rusland dat een belangrijk deel van het arbitrale vonnis niet door arbiters zelf is geschreven en op veel punten ‘aantoonbaar getuigt van een laakbaar gebrek aan objectiviteit en consistentie’.

Asielaanvraag

Op papier zou de naar Israël gevluchte Yukos-aandeelhouder Leonid Nevzlin het meeste kunnen profiteren van de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage. Maar de kans dat Rusland ooit het torenhoge bedrag van $ 50 mrd betaalt, is vrijwel nihil. En ongeacht de uitkomst van alle gerechtelijke procedures zal ex-Yukos-eigenaar Chodorkovski niet profiteren. Hij verkocht zijn bezit in Yukos. Eind vorig jaar overwoog Chodorkovski, die de laatste jaren vaak in Zwitserland verbleef, om asiel aan te vragen in Groot-Brittannië. In een interview met persbureau Reuters noemde Chodorkovski eind vorig jaar Poetin een groot gevaar voor Rusland.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

‘Geheime dienst Oekraïne probeert roofkunst Hoorn te verkopen’

Ad Geerdink (L), directeur van het Westfries Museum, Arthur Brand (C), specialist in kunstcriminaliteit en Yvonne van Mastrigt (R), burgemeester van Hoorn, tijdens een persconferentie over de in 2005 gestolen schilderijen.

Ad Geerdink (L), directeur van het Westfries Museum, Arthur Brand (C), specialist in kunstcriminaliteit en Yvonne van Mastrigt (R), burgemeester van Hoorn, tijdens een persconferentie over de in 2005 gestolen schilderijen. © ANP

De schilderijen die elf jaar geleden uit het Westfries Museum in Hoorn werden gestolen, zijn vorige maand nog te koop aangeboden aan een Oekraïense oligarch, mogelijk door de Oekraïense geheime dienst SBOe. Dat schrijft de Oekraïense krant Vesti. Volgens de krant sloeg de oligarch het aanbod af, nadat hij erachter was gekomen dat de doeken waren gestolen.

Lees ook: ‘Als de werken daar terechtkomen, kunnen we het wel vergeten’

Met grof geweld wordt het Westfries Museum beroofd van zijn belangrijkste werken. Tien jaar blijft het stil. Dan biedt een Oekraïens gevechtsbataljon de collectie aan en reist expert Arthur Brand af naar Kiev. Reconstructie van een schimmig steekspel. (+)

De 24 schilderijen doken vorig jaar opeens op, toen een Borys Hoemenjoek, een voormalig lid van een ultranationalistisch Oekraïens vrijwilligersbataljon de doeken aan het museum probeerde terug te verkopen voor vijftig miljoen euro. Toen de Nederlandse kunstjager Arthur Brand, die door het museum was ingehuurd als tussenpersoon, uitlegde dat er niet meer dan vijftigduizend euro vindersloon inzit, verbrak Hoemenjoek het contact. Later ontkende hij dat hij had geprobeerd het museum af te persen.

Volgens Vesti zouden de doeken zich al geruime tijd in handen van figuren uit de Oekraïense geheime dienst SBOe en de politie bevinden. De schilderijen zouden aanvankelijk zijn gestolen door handlangers van Vladimir Poloebatko, de voorzitter van een voetbalclub in Altsjevsk, een stadje dat nu in rebellengebied in Oost-Oekraïne ligt. De club wilde vrijdag geen commentaar geven op de beschuldiging. Poloebatko zou de gestolen doeken eerst in een appartement in Kiev hebben gestald. Toen de Oekraïense autoriteiten daar lucht van kregen, deed een speciale eenheid van de politie een inval in het appartement. De eenheid trof de schilderijen inderdaad aan, maar besloot zelf te proberen de doeken te gelde te maken.

Schilderij als ruilwaar


Zaal in het Westfries Museum waar een deel van de werken hingen.
Zaal in het Westfries Museum waar een deel van de werken hingen. © ANP

De nieuwe ‘eigenaars’ probeerden de schilderijen te verkopen op een ‘private sale’ in Italië, maar het uiteindelijk haakten de aspirant-kopers af omdat ze het niet vertrouwden. Het hoofd van de politie-eenheid zou een van de schilderijen hebben gebruikt als ruilwaar om een mooie positie bij de SBOe binnen te slepen. Ook een onderminister van Binnenlandse Zaken zou één van de doeken cadeau hebben gekregen.

In 2011 doken twee van de doeken weer eventjes op, toen een bezoeker van een Russisch internetforum voor kunstverzamelaars met de schuilnaam Illarion 2011 informeerde of iemand de signatuur van een van de schilderijen herkende. Eén ervan bleek het schilderij ‘Rebecca en Eliëzer’ (1629) van Jan Linsen te zijn, inderdaad afkomstig uit het museum in Hoorn. Eén van de kunstkenners gaf hem het advies naar de politie te stappen, als het zijn schilderij was.

Vrijwilligersbataljon

In december verklaarden we al dat Oekraïense politici en geheime diensten bij de zaak betrokken waren

Ad Geerinck, directeur van het Westfries museum

Na het uitbreken van de opstand tegen president Janoekovitsj, twee jaar geleden, verdween de SBOe-man naar het rebellenbolwerk Loegansk, met medeneming van de gestolen doeken. Volgens een anonieme bron zou de SBOe het vrijwilligersbataljon daarop ingeschakeld hebben om te proberen de schilderijen terug te krijgen. De Oekraïense strijders zouden die uiteindelijk hebben teruggevonden in een villa in rebellengebied, waarna een nieuwe ronde om de doeken aan de man te brengen begon.

De schilderijen zouden nu in handen zijn van verschillende figuren. Eén van de namen die vorig jaar vielen was die van Valentin Nalyvajtsjenko, die afgelopen zomer ontslagen werd als hoofd van de SBOe. De voormalige SBOe-chef ontkent echter dat hij bij de zaak betrokken is.

‘Het artikel in het blad Vesti  lijkt de resultaten van ons eigen onderzoek te bevestigen’, zegt Ad Geerinck, directeur van het Westfries museum. ‘In december verklaarden we al dat Oekraïense politici en geheime diensten bij de zaak betrokken waren.’

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Ombudsman Marc Dullaert een onbaatzuchtige kindervriend? Dacht het niet

‘De veronderstelling [van verderzetting van de activiteiten van de onderneming, red.] is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder op de financiële steun van haar aandeelhouders kan rekenen’. Een jaar later staan er door een frappant faillissement toch een paar honderd man op straat, niks ‘steun’. Een van die aandeelhouders wordt in het genoemde jaar onzes heeren 2007 wel mooi € 7.318.478,00 rijker: ene Marc Dullaert, de latere kinderombudsman.

Terug naar 2006 en 2007. Dullaert kennen we als nu als ontslagen kinderombudsman, maar in een vorig verleden was hij mediaproducent. Hij werkt dan als manager bij Ivo Niehe en toen hij zag hoeveel hij verdiende, dacht Dullaert: dat wil ik ook. Samen met collega Paul Dumas en later Rik Felderhof van Villa Felderhof richt hij een mediabedrijfje op, D&D Productions, dat uiteindelijk aan TROS verkocht moet worden. NRC Handelsblad spreekt een insider, die meent dat het bedrijfje € 40 miljoen waard  zou zijn. De deal mislukt.


Dullaert heeft een Nederlandse vennootschap genaamd Mercurius. Ondanks de bescheiden omvang heeft Dullaert bijzonder veel moeite om op tijd een jaarrekening op te stellen: meestal is die pas achttien maanden na balansdatum beschikbaar. Daarom hebben we enkel cijfers tot 2013.


Laten we eens naar de posten ‘liquide middelen’ en ‘overige reserves’ kijken, bij een kleine vennootschap is dat de winstreserve. Als we die posten over de jaren 2006 tot en met 2013 naast elkaar zitten krijgen we dit beeld;


De hamvraag is natuurlijk: wat is er in 2007 gebeurd? De verkoop aan TROS is mislukt, maar op de een of andere wijze kan Dullaert toch mooi € 7.318.478,00 verdienen.

Dumas, Dullaert en Felderhof gebruiken een Belgische vennootschap met dezelfde naam, D&D Productions. Dat is de topholding van alle mediabedrijfjes die onder de paraplu van het trio vallen. De cijfers van D&D zijn helaas niet erg florissant.


Er is een geaccumuleerd verlies van € 8,5 miljoen, al loopt dat wel enigszins terug. De Belgische ‘Bedrijfsrevisor’ maakt zich zorgen. De boot genaamd ‘D&D’ heeft zoveel water gemaakt dat deze alleen maar kan overleven als de aandeelhouders financiële steun blijven garanderen.


Verder heeft onder meer KBC Private Equity achtergestelde leningen verstrekt. In 2007 koopt een andere partij genaamd Palamon Capital een belang. Volgens Quote eist de laatste in 2007 een gedeelte van de koopsom terug, omdat Dullaert en Dumas een veel te optimistische voorstellingen van zaken hebben gegeven. Hoe dan ook, de tent is koud verkocht of hij stort al in mekaar. Dullaert wordt dik € 7 miljoen rijker in een jaar dat hij een bedrijf verkoopt dat direct erna instort.


Dit is een faillissement met een penetrant geurtje en het zou goed kunnen dat hij zijn ontslag hieraan te danken heeft.


 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Belastingdienst: ‘Wat Rinat Akhmetov op de Zuidas doet mag, want hij heeft een kamerplant’

5 februari 2016 Redactie 925.nl

Heeft u wel eens van ‘substance laws’ gehoord? Een buitenlandse partij kan niet zomaar een kantoor in Nederland openen om te genieten van belastingvoordelen voor binnenlandse bedrijven. Enkel de spreekwoordelijke brievenbus plaatsen is dus niet genoeg: er moet bijvoorbeeld ook een statutair directeur benoemd worden. Om te bepalen of een buitenlandse vennootschap genoeg activiteiten in Nederland heeft zijn deze substance laws dus ingesteld. Een tipgever, werkzaam bij de Belastingdienst, meldt ons dat er een nieuwe regel is toegevoegd: je bent pas een echt Nederlands bedrijf (dat recht heeft op fiscale voordeeltjes) als je een kamerplant voor je personeel hebt neergezet. Dat personeel zelf hoeft niet te bestaan, maar claimen dat u een echt kantoor bent kan niet zonder kamerplant. Dus als Rinat Akhmetov, een van de rijkste oligarchen van Oekraïne, zijn vermogen in Nederland stalt om de eigen fiscus te flessen dan moet hij eerst naar de Intratuin. We gaan bij hem langs om te kijken of hij zich aan de substance law heeft gehouden.

In dit artikel leest u alles over Rinat Akhmetov en zijn vermogen. Volgens onze MP Rutte heeft Nederland veel belangen in Oekraïne: we zouden er niet minder dan € 5,2 miljard hebben geïnvesteerd. Helemaal mooi. Maar daarvan is dus bijna de helft het bezit van alleen al deze oligarch, weten we dankzij een geverifieerde bron. Oh ja, € 2.183.271.014,00 overboeken, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Zo dus.

De SP stelde vorige week Kamervragen over deze transactie, dus met een week zullen we er meer over horen. Voor nu alvast een fijn weekend. Zien we u op de Amsterdamse Bloemenmarkt?

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen